Trasa

Start do wyścigu głównego w centrum Zamarsk o godzinie 13.00.

Uwaga! Trasa oznaczona będzie na dwa tygodnie przed wyścigiem w sposób zgodny z obowiązującymi zasadami. Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się nią, gdyż co roku ulega niewielkim modyfikacjom.

Dystans dla panów:
"OPEN" - około 36 km (dwie pętle);
"MINI" - około 18 km (jedna pętla);

Dystans dla pań:
"OPEN" - około 18 km dla pań (jedna pętla);

Nawierzchnia: asfaltowa, szutrowa, trawiasta;
Drogi: boczne, polne, leśne, bezdroża;
Wytyczenie trasy: Ryszard Hodura, tel. 698994292
Obsługa trasy: Ochotnicza Straż Pożarna w Zamarskach;

Trasa oznaczona będzie przy pomocy następujących strzałek: